odebranie dziecka przez sąd

Przyczyną co piątego odebrania dziecka jest bieda

Nośne hasło, prawda? To przecież niedopuszczalna sytuacja. Priorytetem powinno być zachowanie integralności rodziny, a umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej ostatecznością.